ZŠ Kamenický Šenov

Škola pro všechny

CESTUJEME SVĚTEM POVOLÁNÍ - ŘEZBÁŘSTVÍ
Víte, co to je fujara? Jak se vyrábí a které nástroje k její výrobě řezbář používá? Jak příjemné tóny dokáže hráč na fujaru z tohoto hudebního nástroje vyloudit? To vše, ba dokonce mnohem více se dozvěděli účastníci dvouhodinové besedy, kterou lektoroval odborník z praxe, pan Radek Musil....
11. listopadu - svátek svatého Martina
Proč se říká, že Martin přijíždí na bílém koni? A kdo to vlastně ten svatý Martin byl? Proč se pečou svatomartinské husy? Proč se říká, že na svatého Martina bývá bílá peřina? Na tyto i jiné otázky hledali odpovědi žáci 1. stupně při svých vyučovacích hodinách. Povídali si, četli, počítali, zpívali i plnili další zajímavé tvořivé úkoly. Tento den jsme přivítali v bílém.
Halloween
V pondělí 31. října se naše škola letos již podruhé oděla do oranžové a černé, tedy do typických halloweenských barev. Oslava tohoto svátku totiž proběhla i na 1. stupni ZŠ.

SVĚTOVÝ DEN ZVÍŘAT

Vůbec poprvé díky projektu Erasmu jsme se v naší škole seznámili se Světovým dnem zvířat, který se slaví 4. října.

Žáci z 5. A věnovali tomuto svátku dokonce celý den své výuky. Nejprve se seznamovali s historií tohoto svátku a po zhlédnutí videa diskutovali o významu a odlišnostech zoologických zahrad, útulků pro opuštěná zvířata a stanic pro záchranu živočichů. Navzájem si vyprávěli o tom, jak se starají o svá zvířátka a v rámci slohu psali o svém zajímavém zážitku se zvířátky. V přírodovědě zjišťovali, jak volně žijící živočichové zdolávají překážky, které jim v přírodě stavíme my lidé a kteří živočichové nejvíce trpí stále větší fragmentací krajiny dopravními stavbami. Dobrým příkladem, jak se s tím vypořádat, jsou ekodukty pro lesní zvěř nebo podchody pro žáby či jiná drobná zvířata. Nový ekodukt se v letošním roce staví také v Libereckém kraji a žáci ve výtvarné výchově zkusili takový ekodukt malovat.

Šesťáci zase porovnávali rychlost různých zvířat. Nejprve si vybrali svého oblíbeného živočicha, na internetu vyhledali různé zajímavé informace a hlavně rychlost, jako se daný živočich pohybuje. V závěru hodiny porovnávali, který živočich se pohybuje nejrychleji a nejpomaleji a vyhodnotili nejzdařileji zpracovaný projekt.

Sedmáci se vydali na výpravu za oslíky a papoušky a své zážitky sepsali ve slohové práci.

K tématu Světového dne zvířat vznikla v jídelně školy nástěnka, kam svými zdařilými obrázky přispěli žáci 8. ročníku.

Erasmus+ project No.2021-1-LV01-KA220-SCH-000024421 "Living and learning in natural and green environment"  

DEN ZVÍŘAT

         
         
     
         
         

 

  Mgr. Tomáš Vlček

  ředitel školy

  777/ 255 712

  vlcek@zsks.cz

   
 

  Základní škola a mateřská škola

  Kamenický Šenov, náměstí

  Míru 616, příspěvková org.

  náměstí Míru 616

  Kamenický Šenov

  471 14

   
 

 ID:     hvnma6z

 IČO:  498 64 653

   
 

  487 767 330   Sekretariát

  487 767 746   Školní jídelna

  487 868 966   Školka n. M.

  604 741 448   Zástupce řed.

   
 

  č.u. pro stravování:

  2400727742 / 2010 

  Je třeba zadat variabilní

  symbol dítěte.

   
 

   č.u. pro provozné:        

   163257505 / 2010    

   

   variabilní symbol:

      909 - školky

    8888 - kroužky

    9999 - školní družina

 

Rozpočet školy

Střednědobý výhled

ONLINE KALENDÁŘ 

Základní škola Kamenický Šenov
náměstí Míru 616
Kamenický Šenov, 471 14
IČO: 498 646 53
ID: hvnma6z
Zástupce řed.    604 / 741 448       
Jídelna   488 / 881 624
MŠ Pískovec   487 / 767 465
MŠ Mistrovická   487 / 767 400
MŠ nám. Míru   487 / 868 966 
Úřední hodiny školy  
Po   13:00 - 15:00  
 St   13:00  - 15:00  
Zřizovatelem školy je  
Město Kamenický Šenov